Autor

Ana Sanchez

Nacı́n o 5 de marzo de 1995 en Présaras, un pequeno pobo de A Coruña. Cursei alı́ os estudos primarios, nun colexio moi pequeno pero cunha biblioteca moi grande á que bautizamos como “salón”. Gracias á labor deste centro e en especial dunha das docentes, Juana Vázquez, naceu o meu amor pola literatura infantil.
Dende ben pequena, dediquei moito tempo a calquer cousa que tivese que ver coa arte, o que me levou a marchar da casa no ano 2013 para cursar o Grao en Belas Artes na cidade de Pontevedra, ano no que comecei tamén a coleccionar os libros infantı́s que lı́a cando era nena.
Rematei os estudos de grao no 2017, e logo duns meses comecei a traballar como mestra de debuxo e pintura nunha academia do centro da cidade, na que continúo traballando na actualidade.
Para complementar os meus estudos, cursei o Máster para o Profesorado a través da Universidade de Vigo, cuxo traballo final de máster foi a creación álbum ilustrado como ferramenta didáctica para ensinar o proceso creativo a través do cine.

Libros de autor

Quen dixo medo?

Eli es una niña que tiene miedo a la oscuridad. Una noche, su padre la acompaña a revivir momentos llenos de felicidad que sólo pudo disfrutar porque las luces estaban apagadas.